Приватна освіта і католицькі школи в Європейському Союзі

З ініціативи Комісії у справах освіти і виховання УГКЦ, з 15 по 24 жовтня 2017 р. група фахівців відвідала ряд приватних і католицьких шкіл Європи з метою вивчення досвіду їх функціонування. Делегація відвідала приватні школи в Угорщині, Німеччині, Франції та Австрії. Актуальність перейняття досвіду європейської приватної і католицької освіти для України підтверджується нещодавно прийнятим Законом «Про освіту», який відкриває якісно нові можливості для інновацій в українському освітньому просторі.

Питання освіти і виховання є центральним у кожному зрілому суспільстві. Можна думати про економіку десятиліттями, проводити реформи і при цьому тупцювати на одному місці, безпорадно розводячи руками, що більше нічого зробити неможливо. Якщо реформи не передбачають суттєвих змін для гідного життя особи і її ролі в суспільстві, вони не несуть ні змін на краще, ні не створюють умов для розвитку і безпеки держави. Однією з таких ключових точок, з якої починається відродження держави і її розвиток є зосередження уваги, вкладання праці і коштів у питання формування особистості. Зріле суспільство формує ставлення до дитини від її зачаття і супроводжує вихованням та освітою до повноліття. Межі досконалості у цьому немає, але або є бажання розвиватися, а через нього і рух вперед, або ігнорування цього питання задля «більш важливих цілей».

Застосування інноваційних програм на уроках в угорській греко-католицькій школі:

Комісія у справах освіти і виховання УГКЦ організувала групу фахівців для вивчення досвіду функціонування приватних і католицьких шкіл Європи. І це природно, бо саме на Європейський Союз зосереджені наші погляди продовж тривалого часу. Протягом десяти днів, українська делегація відвідала приватні школи в Угорщині, Німеччині, Франції та Австрії. Підхід європейських країн до приватної освіти має одну головну спільну складову: освіта є пріоритетним напрямком уваги державної політики. Фінансування приватних шкіл здійснюється урядами від 70 до 100 відсотків і пояснюється тим, що школа виконує навчально-виховну функцію і формує громадянина, а також перебирає на себе частину обов’язків від держави за функціонування і господарське впорядкування приміщення і пришкільної території.

Освітній центр Марії Монтессорі, Ляйпціг, Німеччина:

На першому місці у житті шкіл є гідність людини. Школи підтримують працю зі складними сім’ями і шкільна програма, яка у собі має значну частку мистецьких напрямків розвитку, допомагає дітям розвиватися і долати труднощі. Католицькі школи у своєму складі мають значну частину дітей різних конфесій, в тому числі нехристиянських чи без конкретного віросповідання. Школи більшою чи меншою мірою постійно проводять професійні і духовні формації для вчителів, а також працюють з батьками, щоб допомагати їм у вихованні дітей. Політика більшості шкіл у співпраці з вчителями чи учнями на першому місці має заохочення через уміння побачити добрі плоди праці і вказати на них. Якщо існують труднощі, то намагаються добре обдумувати й обговорювати, як їх виправляти.

Цікавим є підхід Угорщини до освіти і виховання своїх дітей. У цій країні немає приватних шкіл, але є католицькі школи, які на повному державному утриманні, у яких священик входить у склад персоналу. Уряд Угорщини підписав Конкордат з Ватиканом про підтримку католицького шкільництва. Єпископ, якому підпорядковується школа, разом з директором школи і відповідними особами беруть на себе відповідальність за функціонування шкільного життя. Єпископ представляє уряду бюджет школи і контролює видатки. Державних коштів на все бракує, звичайно, і в Угорщині. Коштами на інноваційні методики, технічне оснащення, додаткові видатки для якісного навчального процесу забезпечують меценати. У такий спосіб вони виражають свою громадянську позицію і дбають про майбутнє держави. Директора католицької школи призначає єпископ. Вчителів підбирають за трьома критеріями: практикування християнського життя; професійний досвід;  готовність до інновацій. Від їх священика/пастора має бути рекомендаційний лист, без різниці, до якої конфесії вони належать.

Освітній центр Кеніонгассе, Відень, Австрія:

У Німеччині та Австрії делегація відвідала приватні католицькі школи і школу, яка працює за методикою Монтессорі. Кожен регіон має свою освітню політику, проте спільною для усіх є відповідальність власника, співпраця з відповідними державними і громадськими інституціями, дотримання законодавства. Фінансова підтримка держави становить 70 відсотків коштів, 20 відсотків забезпечує власник і 10 долучаються від батьків. У кожній школі є діти з малозабезпечених сімей і нацменшини. Школи проводять співбесіду з батьками та дітьми перед вступом і підписують контракт з батьками про дотримання правил і повагу до цінностей, якими живе школа. Єпископ є засновником і власником католицької школи і вибудовує свою систему підтримки і контролю, яка сприяє розвитку і функціонуванню школи.

Франція підписує контракт з приватною школою і обумовлює усі питання співпраці і взаємної відповідальності за навчальний процес. У таких школах державне фінансування передбачає виплату зарплати вчителям, а всі інші видатки школа залучає через фінансування власників, батьків і меценатів. Проте є приватні школи, які не підписують контракт і не одержують державного фінансування задля своєї незалежності. Такі школи дотримуються лише тих мінімальних приписів, яких вимагає закон і мають свободу для своєї діяльності та інновацій. Французькі великі корпорації вважають за доцільне долучатися до освітньої політики і беруть під свою опіку школи, які знаходяться у віддалених районах і мають у своєму складі багато представників нацменшин і дітей з малозабезпечених та неблагонадійних сімей.

Школа св. Марії, Париж, Франція:

Функціонування французьких приватних католицьких шкіл обумовлює Церква, а також є школи засновані монашими згромадженнями, які забезпечують навчальний процес і співпрацюють з державними органами.

Знайомство з європейськими школами дає можливість стверджувати, що підтримка приватної освіти є актуальною для України. Співпраця між Церквою і державою у питанні виховання та освіти може дати добрі плоди, тому не потрібно ігнорувати її. Українське суспільство має потенціал розвивати освітню систему і зробити її якіснішою і сучаснішою. Саме приватні школи зможуть прискорити цей процес, так як вони більш гнучкі і незалежні. Конфесійні школи допоможуть державі формувати суспільство відповідальних і високоморальних людей, які дбають як про своїх дітей, так і про державу загалом.

Новий український освітній закон, який випрацюваний і вистражданий протягом багатьох років, дає можливість нам вибудовувати нову, більш якісну систему освіти і виховання. Великі сподівання на тих, хто долучатиметься до практичних змін, щоб не спотворити сам задум, а використовувати усі можливості, при яких школа стає важливим місцем для зростання дитини. Європейці все більше звертають увагу на духовно-моральне виховання і залучення Церкви у навчально-виховний процес. Церква хоч і відділена від держави, але це не заважає співпраці у важливих суспільних питаннях. І це є хорошим прикладом для нас, щоб відійти від радянських стереотипів «опіуму для народу» і шукати шляхів підняти гідність людини і її роль у суспільстві.

Повідомила пані Оксана Сенчук.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *