Типове положення про Єпархіальну Комісію у справах освіти та виховання

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Єпархіальна Комісія у справах освіти та виховання (надалі ЄКОВ) є колегіальним дорадчим і виконавчим органом Єпархіального Єпископа і є структурним підрозділом Єпархіального управління.
1.2. ЄКОВ створюється декретом Єпархіального Єпископа.
1.3. ЄКОВ співпрацює з іншими структурними підрозділами Єпархіального управління.
1.4. У своїй діяльності ЄКОВ керується загальним та партикулярним канонічним правом, рішеннями Синоду Єпископів УГКЦ, Синодів Єпископів Митрополій, декретами Патріарха, Митрополита, Єпархіального Єпископа, статутами Єпархіального управління, а також цим Положенням.
1.5. Положення є правосильним після затвердження Єпархіальним Єпископом.
1.6. Зміни та доповнення до Положення затверджує Єпархіальний Єпископ.
1.7. ЄКОВ користується бланком з написом „Єпархіальна Комісія у справах освіти та виховання” та печаткою Єпархіального управління.
2.МЕТА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЄПАРХІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ У СПРАВАХ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ
2.1. Метою діяльності Комісії є допомога Єпархіальному Єпископу у формуванні пропозицій щодо діяльності загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів усіх типів та форм власності та у реалізації рішень Синоду Єпископів УГКЦ у сфері загальної освіти для здійснення євангельської місії Церкви в освітньо-виховному середовищі України, впровадження християнських цінностей в освітньо-виховну систему.
2.2. Основними напрямками діяльності Комісії є:
2.2.1. Співпраця з територіальними відділами освіти в межах Єпархії, щодо духовних та етичних засад освіти і виховання шкільної молоді.
2.2.2. Заохочення, підтримка та координація єпархіальних християнських освітньо-виховних ініціатив.
2.2.3. Організація та координація духовно-методичного вишколу і формації педагогічних працівників у Єпархії.
2.2.4. Аналіз і моніторинг освітньо-виховних процесів в Україні з метою розроблення оптимальних концепцій освіти та виховання, змодельованих на євангельських цінностях і церковному досвіді.
2.2.5. Співпраця з релігійними та громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування щодо розробки та реалізації програм, які стосуються сфери діяльності Комісії.
2.2.6. Міжнародна співпраця у галузі християнської освіти і виховання.
2.2.7. Розробка програм, методичних та дидактичних матеріалів, підручників та інших посібників для втілення християнських цінностей в освітньо-виховний простір України.
 2.2.8. Організація та проведення організаційних заходів, візитацій, семінарів, тренінгів, нарад, конференцій, прощ та вишколів для вчителів, учнів та батьків.
2.2.9. Забезпечення систематичної професійної формації педагогів для досягнення ними християнської ідентичності.
2.2.10. Збір та оновлення баз даних про осіб та організації, що діють у сфері компетенції Комісії.
2.2.11. Співпраця з соціальними і освітньо-виховними закладами, установами та організаціями у ділянці християнської освіти та виховання.
 2.2.12. Здійснення видавничої діяльності.
3.СТРУКТУРА КОМІСІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ
3.1. До складу Комісії входять:
-голова Комісії;
-заступник голови Комісії;
-секретар Комісії
-по одному представнику  від кожної навчально-виховної інституції УГКЦ в межах Єпархії.
3.2. Комісія має право запрошувати на свої засідання інших фахівців з правом дорадчого голосу.
3.3. Голову Комісії призначає Єпархіальний Єпископ терміном на 5 років з правом повторного призначення. Заступника Голови та Секретаря Комісії призначає Єпархіальний Єпископ за поданням Голови Комісії.
3.3.1. Голова Комісії повинен мати вищу педагогічну та богословську освіту, досвід педагогічної діяльності, організаторські здібності, християнську ідентичність та комунікабельність.
3.3.2. За посадою голова Комісії є членом Колегій Митрополичої та Патріаршої Комісії у справах освіти і виховання.
3.4. До компетенції Голови Комісії входить:
3.4.1.Керівництво і координація діяльності Комісії;
3.4.2.Подання пропозицій Єпархіальному Єпископу щодо кандидатури заступника та секретаря Комісії;
3.4.3.Представництво Комісії в церковних і державних структурах та громадських організаціях.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *