Міріам Янегова “Значення католицької школи у розвитку освіти Словаччини”

Презентація Церковні школи

 • Слайд

 

Католицькі школи в процесі розвитку освіти на Словаччині

_______________

Дорогі друзі, дякую за запрошення на Ваше ювілейне святкування. ХХХ мене просив, щоб я вам коротко описала розвиток католицької освіти на Словаччині. Почну з короткої історії. Відразу після «Ніжної революції» (у 1989), ще в колишній Чехословаччині, відкрилися можливості відновлення церковних шкіл. Традиція існування католицьких шкіл була перед тим припинена на довгих 40 років.

 

 • Слайд

 

Греко-католицька церква в Словаччині:

Прешівська архиєпархія, Кошицька єпархія, Братіславська єпархія

Римо-католицька церква в Словаччині:

Західня провінція: Братіславська архиєпархія, Тарнавська єпархія, Нітрянська єпархія, Жилинська єпархія, Бансько-Бистрицька єпархія.

Східня провінція: Кошицька архиєпархія, Спішська єпархія, Рожнявська єпархія.

Військовий ординаріят

__________________________

Після поставлення єпископів на вакантні єпископські катедрі як в Римо-католицькій так і в Греко-католицькій церкві, постає Комісія катехизації і католицької освіти Конференції єпископів Словаччини. Після проголошення незалежності Словаччини (1993) і після територіальної реорганізації Католицької церкві в Словаччині,  членами цієї комісії є всі єпархіальні комісії освіти… В цій Комісії беруть також участь члени Конференції вищих настоятелів чинів та згромаджень – чоловічих і жіночих, та також Союз католицьких шкіл на Словаччині.

 

 • Слайд

 

Жилинська єпархія

Роль католицької школи в розвитку освіти на Словаччині

________________________

Наймолодша, недавно заснована, єпархія на Словаччині є Жилинська єпархія, яка належить до Західної провінції Римо-католиської Церкві. Єпархіальне управління освіти управляє 15-ма шкільними юридичними суб’єктами, а саме – 4 дитячі садочки, 11 загальних шкіл, 3 гімназії, 4 середні професійні училища, 4 центри вільного часу, 11 шкільних клубів дітей, 1 середношкільний гуртожиток та шкільні їдальні. На території єпархії знаходяться також 4 католицькі школи, зсновані монастирями або парафіями.

 

 • Слайд

 

Католицькі школи в процесі розвитку освіти на Словаччині.

Католицькі школи реалізуються в області альтернативної освіти, яка почала свій розвиток в Словаччині після 1989 року.

Ініціатори заснування католицьких шкіл (КШ):

 • Батьки (відповідальність засновника взяла на себе єпархія)
 • Згромадження (роль засновника виконує конкретне згромадження)

    Ініціатори заснування католицьких шкільних установ (КШУ):

 • Католицькі школи
 • Батьки
 • Парафії
 • Згромадження

_____________________________

Після Ніжної революції у 1989 році, найактивнішими ініціаторами заснування католицьких шкіл були батьки, які дбали про християнське виховання своїх дітей. Цей період супроводжувався великим ентузіазмом, хоча бракувало відповідно кваліфікованих і також віруючих педагогів. Відчувався брак законодавствчої бази. Багато осіб недовіряло в довговічність змін… Як перші були засновані загальні школи та гімназії. В наступній фазі влада не дозволяла заснування жодних церковних шкіл. Пізніше Церкови, особливо згромадження, почали орієнтуватися також на засновування середніх професійних училищ (медичних, будівничих та автослюсарських, і також училища харчового промислу). Одночасно виникають спеціальні школи для неповносправних дітей та шкільні установи, як центри вільного часу, художні училища і тому подібне. В останньому періоді відкрилася велика кількість католицьких дитячих садочків.

 

 • Слайд

 

Статистичний огляд КШ і КШУ на 01 вересня 2015р.

______________________

В цей таблиці бачимо періоди зростання і спадання в розвитку різних компонентів церковної освіти. Значний відсоток церковних шкіл формують католицькі школи (римо-католицькі та греко-католицькі). Більш- менші відсотки займають лютеранські церковні школи та школи інших реформаторських церков.

Розвиток якості католицької освіти сповільнився зниженням населення Словаччини. Приблизно у 2000 році рівень народжуваності знизився в деяких регіонах Словаччини майже на 50%. Це призвело до зменшення кількості учнів в початкових школах та в даний час це зменшення відбувається в середніх школах.

Однак, так як рівень народжуваності в останні роки знову почав зростати, виникла необхідність в створенні дитячих садків. Тут ми вже бачимо плоди ранньої сівби у вихованні, так як багато молодих батьків зацікавлені в розміщенні своїх дітей в церковних дитячих садочках.  

 1. Слайд

Управління католицьких шкіл

Конференція єпископів Словаччини

Міністерство освіти Словацької Республіки

Єпархії   Конференція вищих настоятелів згромаджень

Згромадження (рим. та грек.)

Школи, шкільні установи Школи, шкільні установи

____________________________________

На Словаччині є створена так звана Мережа шкіл і шкільних установ СР. Якщо церковний  засновник планує відкрити нову школу, то йому потрібно отримати від Міністерства освіти, науки, досліджень та спорту СР ліцензію. Від характеру школи залежить також необхідна згода від уряду або від міста/села/ або від області. У деяких районах цей процес проходить гладко, іноді потрібні згоди отримуються тільки натиском через петиції громадян, а іноді створення школи зазнає невдачі.

 

 • Сдайд

 

Фінансування сьогодні

(лівий стовпчик)

Міністерство освіти СР

Міністерство  внутрішніх справ

Районне управління
Засновник: єпархія, згромадження, парафія
Школа

 

(праві стовпчики)

Міністерство фінансів (зі загальних  податків)
Управління ВТО (Вища територіальна одиниця) – тобто область Місто або село
Засновник: єпархія, згромадження, парафія Засновник: єпархія, згромадження, парафія
Шкільне управління

Учні до 15 року життя

Шкільне управління

Учні над 15 років життя

 

______________________

Фінансування шкіл і шкільних установ  отримується з різних джерел, за дією складного законодавства. Всі школи, державні, приватні та церковні, отримують фінансування на основі кількості учнів. Кожен тип школи має призначений коефіцієнт фінансової допомоги, розрахованої на одного учня. У цій системі є гарантована певна справедливість, яку ми вітаємо. Але в даний час робляться зусилля щодо зміни цього режиму.

Шкільні установи, до яких належать також дитячі садки, початкові школи мистецтва і так далі, фінансуються урядом зі загальних податків. Церковні шкільні управління  зобов’язані забезпечити 88% від вкладу, який уряд надає через місцеві управління (міські та сільські). Цей факт вважається дискримінаційним, оскільки податок платять всі громадяни Словаччини. Протягом декількох років Комісія катехизації та католицької освіти біля Kонференції Єпископів Словаччини намагається скасувати цю нерівність. До сих пір безуспішно.

 

 • Слайд

 

Завдання католицької школи

Формування зрілих, освічених і моральних особистостей, яким залежить на власному розвитку, а також на розвитку цілого людського суспільства, а також на спільному досягненні кінцевої Мети.

_______________________________________

В даний час, коли вже маємо в області освіти в Словаччині впевнено зайняте своє місце, чимраз глибше ми розуміємо, що з розвитком і змінами в суспільстві, необхідно звернути увагу на більш якісне виконання цілей та місії, для яких були створені наші школи.

 

 • Слайд

 

Церковна школа на сьогодні

Комплексно формує особистість учня

 • Навчає
 • Виховує
 • Євангелізує, катехизує

У всіх аспектах є необхідним використовувати ефект синергії

___________________________________

Завданням католицьких шкіл є надання освіти та виховання, принаймні в тій же міри, як це надають державні школи. Тим більше, що тут є християнський вимір, який збагачує цілий освітній процес.

 

 • Слайд

 

Освіта

Фактори, що її визначають:

 • директор
 • педагогічний колектив, який включає в себе священика
 • батьки
 • Фахові відділи (вимоги для зміни спеціальностей  …)
 • співпраця між школами
 • співпраця між установами (нові тенденції, підходи …)

Зміст освіти є визначений Державною програмою освіти, яка є основою для створювання програми шкільної освіти, яка враховує специфічні умови KШ.

____________________________

Незважаючи на безпрецедентний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, в процесі навчання та виховання залишається найважливішою саме людина. Це є дуже важливим: обрати правильних директорів та педагогів. Вони повинні бути професіоналами у своїй галузі, але так само вони повинні своїм життям свідчити про життя з Ісусом Христом. І цей вибір іноді буває дуже важкий.

Наступний виклик на сьогодні є необхідність заанґажованості батьків у діяльності школи. Деякі батьки не мають часу, інші відваги, а деякі зацікавленості в тому, що відбувається в школах та через те власне і щодо виховання своїх власних дітей.

Що стосується навчального плану, зобов’язуючий документ держави, Державна освітня програма (ДОП) визначає загальні цілі освіти та ключові компетенції для забезпечення збалансованого розвитку особистості учнів. На його основі школи складають Шкільні освітні програми (ШОП), в які також включають особливості католицької освіти в розширенні та поглибленні певних тем.

 

 • Слайд

 

Виховання

Фактори, що визначають: Виховна орієнтація
 • Педагог
 • Священик
 • Батьки
 • Парафіяльна або «комунітна» спільнота
 • Інституції
просоціальна

спільнотна

для саморефлексії

для критичного мислення

для розвитку фізичного та психічного здоров’я

для розвитку християнських цінностей

…..

 

__________________________________

Особлива увага в наших школах звертається на виховання. Вимагає великих зусиль, щоб в цьому процесі школа співпрацювала з парафією, на території якої знаходиться, а також з містом, селом чи з різними інституціями регіону, в якому вона знаходиться.

 

 • Слайд

 

Розвиток християнських цінностей

 • Євангелізація – сповіщення
 • катехизація – поглиблення духовного життя
 • запрошення до місіонерського виміру
 • розвиток почуття благодійності та прихильності

________________________________________

У рамках освітньої програми, школи організовують різні заходи ……

День матері, День дітей, літні табори, концерти для шкіл і громадськості, вертепи, спортивні змагання, благодійні заходи, усиновлення дітей на відстань, відвідування будинків престарілих … у цих діях часто беруть участь не тільки парафії, але і все село та близька околиця.  

 

 • Слайд

 

Директор школи, педагогічний колектив та працівники

Вимоги, можливості та особливості:

 • християнський приклад активного духовного життя
 • самовідданість
 • педагогічний менеджер
 • персональний менеджер
 • економічний менеджер
 • з конкретним баченням близького та віддаленого майбутнього

___________________________________

Найбільша відповідальність в школі стосується директора. В Жилинський єпархії ми приділяємо велику увагу на його вибір та робимо тендер двома етапами. Згідно з чинним законодавством, директор повинен вміти володіти педагогічним, управлінським, економічним, персональним, що стосується безпеки та проектним знанням та порядком дій. Звичайно, ми вимагаємо від нього і живої віри. Без неї було б це, врешті-решт, навіть неможливо.

 

 • Слайд

 

Шкільний священик

Сучасні вимоги:

 • Формація та освіта шкільних священиків
 • Цілеспрямоване виділення шкільних священників виключно для пасторального служіння  у школі

_________________________________

Прагнення всіх католицьких шкіл є те, щоб у школі був духівник призначений виключно для пасторальної опіки у школі. Але в основному, до шкіл призначають парафіяльних священиків, які повинні здійснювати пасторальну діяльність в парафіях, та також специфічну опіку в церковній школі, на яку під час їхньої формації не були спеціально підготовленні.

 

 • Слайд

 

Можливості священика в пасторальній опіці у католицькій школі

 • він може діяти між учнями, вчителями приблизно 4-8 годин на добу.
 • під час навчання і під час подій, які відбуваються у вільний час,
 • діяльність через соціальні, благодійні, місіонерські та інші шкільні заходи
 • можливість активно впливати через співпрацівників – викладачів та вихователів  (виховати з них своїх «апостолів»)
 • співпраця з батьками та навколишнім шкільним суспільством
 • школа бере участь в поширювані сімейної християнської освіти  

__________________________________

Часто християни, священики, монахи та миряни думають про те, як найбільш ефективно проповідувати Христа молодим людям, як до них можна взагалі достукатися. Церковні школи є для цього дуже гарним місцем, але парадоксально як раз в ньому боремося з відсутністю педагогів з лав чоловічих чи жіночих згромаджень або навіть самих священиків.

 

 • Слайд

 

Приклади пасторальної опіки в католицькій школі

 • Релігійна освіта – обов’язковий предмет у всіх класах, 1 пара на тиждень
 • Духовні віднови  для персоналу та учнів у певних інтервалах
 • Реколекції для працівників, принаймні один раз за два роки
 • Реколекції для студентів – час від часу
 • Спільне святкування св. Літургії під час релігійних свят і інших нагод
 • Проводження святої сповіді безпосередньо в школі, духовні розмови …
 • Супроводжування учнів у часі поза школою (літні табори, курси катання на нартах, …)

__________________________________________

Якщо школу відвідують 150, 300 або навіть 500 студентів, це досить велика група молодих людей. Якщо додати педагогів та інших співпрацівників та ще батьків учнів, це вже ціла “парафія”. Якщо б всім цим частинам шкільної спільноти можна було приділити увагу в контексті глибокої християнської формації, це б обов’язково вагомо віддзеркалилося у церковному та суспільному житті. На даний момент, ми вдячні за всю духовне служіння, яку забезпечують шкільні капелани в межах своїх можливостей.

 

 • Слайд

 

Учні та батьки

Умови прийняття учня до КШ:

Батько (опікун) і учень акцептує:

 • Освітню програму школи
 • Християнське виховання в рамках освітнього процесу
 • Встановлений Шкільний порядок

Співпрацює  зі школою в межах своїх можливостей, бере участь у комплексному розвитку своєї дитини та всієї школи.

___________________________________

В католицьких школах переважно навчаються учні католицького віросповідання. Рідко коли в них навчаються і учні інших віросповідань або взагалі без конфесії.

Умовою для прийняття учня на школу є згода з програмою школи та акцептування християнського виховного напрямку. Проте, учні інших конфесій не є змушувані приймати та сповідувати католицьку віру.

 

 • Слайд

 

Співпраця Єпархіального шкільного управління з католицькою школою

 • Відбір та формування директорів шкіл та керівних посадовців
 • Методичні заходи для вчителів
 • Професійна підготовка технічного і обслуговуючого персоналу
 • Внутрішні рекомендації для шкіл, оцінки школи
 • Єпархіяльні заходи для студентів та батьків

________________________________________

Крім адміністративних обов’язків засновника школи, які випливають з сьогоднішнього законодавства, ми намагаємося донести нашим школам деякі освітні програми та послуги для розвитку та активізації діяльності, як наприклад:
1. Перевірка кандидатів на директора школи (ДШ), Вишкіл для розвитку філософського і критичного мислення, Вишкіл ДЩ в менеджменті та маркетингу католицьких шкіл (КШ), Програми для досягнення виховної синергії для ДШ і заступників ДШ, Курс духовного проводу учнів у шкільному середовищі,  Християнське супроводжування; Створення нового бачення розвитку шкіл …
2. Методичні дні для вчителів, спрямовані на вдосконалення методів навчання та доповнення наук якими нехтував колишній політичний режим (Історія, Література, Біологія, Природознавство….), Формація починаючих вчителів,
3. Економічні, бухгалтерські навчання обслуговуючого персоналу ….
4. Випрацювання Стандартів KШ, Діагностика шкіл (виявлення рівня системи цінностей школи)
5. Оцінювання учнів єпископом Монс. Томашом Ґалісом, Єпархіальні та національні змагання для студентів, Єпархіальне паломництво католицьких шкіл…

 

 • Слайд

 

Сьогоднішні небезпеки розвитку КШ

 • Нерозуміння та недооцінка ролі КШ: батьками, священиками та в суспільстві
 • Страх батьків з вимог для учнів та батьків, з необхідної потреби постійно практикувати християнське життя
 • Повільний розвиток шкільної катехизації в порівняні з розвитком викладання інших предметів
 • Страх педагогів, священників з необхідних вимог КШ
 • Страх педагогів та працівників з необхідної вимоги свідчення своїм християнським життям
 • Відсутність достатнього фінансового забезпечення та підтримки КШ в її матеріальній та персональній базі.
 • Зростаюча бюрократія – перевантаження персоналу школи  

_________________________________________

Велику загрозу для розвитку католицьких шкіл бачимо в страху вчителів, священиків, але й батьків та учнів з необхідних вимог, що очікуються від християн живучих автентично, які б на KШ мали й здіснюватися. На діяльність вчителів та священиків тисне вимога дотримування ся державного регулювання, контроль Державної шкільної інспекції, необхідність освіти в педагогіці, психології, богослов’ї та нових навчально – освітніх тенденціях та методах; вимоги батьків та учнів щодо індивідуального підходу …. та, звичайно, особисте свідчення християнського життя. Католицькі школи знаходяться під пильною увагою широкої громадськості. І для батьків і для студентів часто легше проживати свою віру в тайні, тільки для себе, тільки для своєї родини без зовнішніх зобов’язань …
Друга група загроз складається з зовнішніх обмежень, лібералізму який поширюється, секуляризму та інших суспільних явищ, які відхиляються від християнської моралі. Щоб ці тенденції могли стати сильними у сучасному суспільстві, щоразу збільшується постійний тиск, щоб змінити закони, збільшується бюрократія, виконання якої відволікає працівників шкіл від основних завдань, які школа повинна реалізувати.

 

 • Слайд

 

Можливості розвитку КШ

 • Методична підтримка освіти на КШ, персональне підкріплення Єпархіяльной шкільного управління
 • Зміна  організації  керування школами – персональне підкріплення менеджменту в школах.  
 • Підкріплення персоналу спеціалізованими  педагогічними працівниками
 • Створення методичного центру для навчання в КШ в Словаччині, як частину Католицького педагогічно-катехитичного центру (народний катехитичний центр) або іншої інституції.
 • підготовка та спеціалізоване навчання священиків для праці в КШ
 • Спеціалізоване навчання священиків для шкільної катехизації
 • Фінансова підтримка для розвитку КШ і КШУ від держави та Церкви
 • Розвиток співпраці та залучення батьків до розвитку КШ

_________________________________

Щоб католицька школа досягла успіху в цей час прориву та змін, було б доцільно, щоб всі компетентні органи об’єднали свої зусилля у використовуванні своїх можливостей. До сих пір є мало використаний потенціал співпраці та залучення батьків у розвиток КШ.

Ще одним підсилюючим елементом була б інвестиція в навчання та формування людських ресурсів та духовних керівників чи шкільних капеланів.

Щодо постійної формації, допомогло б створення методичного центру для католицьких шкіл з достатнім спеціалізованим та персональним забезпеченням.

Ну, не останнім елементом є також достатня фінансова підтримка розвитку шкіл, щоб католицькі школи були також в змозі конкурувати в матеріально-технічному оснащенні з іншими школами.

 

 • Слайд

 

Слово на закінчення / для нового початку

Якісна школа є найкращою передумовою для прогресу всього народного суспільства.

_______________________________

Якісні, життєздатні та прогресивні школи, засновані на фундаментальних моральних принципах, які виходять з християнських цінностей, на чолі з компетентним керівництвом, особистостями здатними забезпечити прогрес протягом усього освітнього та виховного процесу, за підтримки широкої громадськості, вищих органів влади та установ, можуть в горизонті 15 –  25 років, розпочати новий якісний розвиток усього суспільства, цілої країни та життя Церкви.

 

 • Слайд

 

«Коли Господь та не будує дому, дарма працюють його будівничі. Коли Господь не зберігає міста, дарма пильнує сторож…»

Пс 127, 1

За увагу дякує Миріам Янеґова

_______________________________

Згаданих викликів, очікувань, цілей та завдань, що стосуються католицької освіти є багато. Але, як у нас у Словаччині говорять: «Без Божого благословення марні наші змагання” …… Так Господь Бог нам допомагай!

Дякую Вам за увагу.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *