Виховувати у свободі, правді та любові

 Виховувати у свободі, правді та любові.  Вибрані документи Церкви про католицьку школу, виховання, освіту. Львів : Свічадо, 2017. – 576 с.

Збірка Церковних документів представляє цілісний християнських підхід до освіти та виховання у вченні Католицької Церкви. Також тут викладені основні принципи, що стосуються заснування і успішного функціонування католицьких шкіл, зокрема – у багатоконфесійному середовищі.

Ця збірка призначена для широкого кола читачів – людей доброї волі, яким не байдужа тема християнського виховання та шкільництва.