У пошуках любові

У пошуках любові : Посібник супроводу підлітків та
молоді в особистісному зростанні. Серія «Формація підлітків
та молоді». – Львів : Свічадо, 2018. – 96 с.
Матеріали практичних засад душпастирства представлені в цьому посібнику допоможуть у християнському вихованні й супроводі підлітків та молоді до зрілої любові й статевості. У сучасних умовах, коли перед духівниками та вихователями стоїть виклик практичної виховної діяльності, посібник стане корисним для супроводу молоді у розпізнанні власного життєвого покликання.
Посібник розрахований для духівників та педагогів, однак, може
бути корисним для широкого кола зацікавлених осіб, зокрема, для молоді.