Ранкові зустрічі

Ранкові зустрічі: Методичний посібник для вчителя
початкової школи / упорядкування Наталія Партика. – Львів :
Свічадо, 2019. – 326 с.

У виданні зібрано й тематично опрацьовано матеріал для
«Ранкових зустрічей» у початковій школі, метою яких є формування в дусі гуманістичної педагогіки відкритих довірливих стосунків між вчителем і дитиною.
Для вчителів початкових класів.