ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ

Основи християнської етики: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / І. І. Бурнашова, Л. В. Гоголь, Н. М. Дементьєва, Г. І. Кіт, І. М. Яблонь. – Львів : Світ, 2015. – 216 с.

У підручнику викладено морально-етичні основи християнської сім’ї, до яких нале- жить передовсім любов, жертовність, взаємообдарування. Висвітлено тему покликання чоловіка та жінки в християнському подружжі, сутність сім’ї, ії передумови та завдання. Описано українські християнські обряди й традиції, пов’язані з родинним життя, а також проблеми створення та життєдіяльності сім’ї та родини в цивілізаційному виборі. Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.