Католицька школа: Модель діяльності закладу освіти.
Практичний довідник. Серія: Католицька освіта // Комісія у
справах освіти та виховання УГКЦ. Львів: Свічадо, 2019,
428 с.

Довідник містить аналіз основних засад організації та діяльності католицьких шкіл та шкіл християнського спрямування. Видання буде корисним для роботи і самоаналізу католицьким закладам освіти, а також іншим зацікавленим у цій тематиці.