Архів позначки: featured

Приватна освіта і католицькі школи в Європейському Союзі

З ініціативи Комісії у справах освіти і виховання УГКЦ, з 15 по 24 жовтня 2017 р. група фахівців відвідала ряд приватних і католицьких шкіл Європи з метою вивчення досвіду їх функціонування. Делегація відвідала приватні школи в Угорщині, Німеччині, Франції та Австрії. Актуальність перейняття досвіду європейської приватної і католицької освіти для України підтверджується нещодавно прийнятим Законом «Про освіту», який відкриває якісно нові можливості для інновацій в українському освітньому просторі.

Питання освіти і виховання є центральним у кожному зрілому суспільстві. Можна думати про економіку десятиліттями, проводити реформи і при цьому тупцювати на одному місці, безпорадно розводячи руками, що більше нічого зробити неможливо. Якщо реформи не передбачають суттєвих змін для гідного життя особи і її ролі в суспільстві, вони не несуть ні змін на краще, ні не створюють умов для розвитку і безпеки держави. Однією з таких ключових точок, з якої починається відродження держави і її розвиток є зосередження уваги, вкладання праці і коштів у питання формування особистості. Зріле суспільство формує ставлення до дитини від її зачаття і супроводжує вихованням та освітою до повноліття. Межі досконалості у цьому немає, але або є бажання розвиватися, а через нього і рух вперед, або ігнорування цього питання задля «більш важливих цілей».

Застосування інноваційних програм на уроках в угорській греко-католицькій школі:

Комісія у справах освіти і виховання УГКЦ організувала групу фахівців для вивчення досвіду функціонування приватних і католицьких шкіл Європи. І це природно, бо саме на Європейський Союз зосереджені наші погляди продовж тривалого часу. Протягом десяти днів, українська делегація відвідала приватні школи в Угорщині, Німеччині, Франції та Австрії. Підхід європейських країн до приватної освіти має одну головну спільну складову: освіта є пріоритетним напрямком уваги державної політики. Фінансування приватних шкіл здійснюється урядами від 70 до 100 відсотків і пояснюється тим, що школа виконує навчально-виховну функцію і формує громадянина, а також перебирає на себе частину обов’язків від держави за функціонування і господарське впорядкування приміщення і пришкільної території.

Освітній центр Марії Монтессорі, Ляйпціг, Німеччина:

На першому місці у житті шкіл є гідність людини. Школи підтримують працю зі складними сім’ями і шкільна програма, яка у собі має значну частку мистецьких напрямків розвитку, допомагає дітям розвиватися і долати труднощі. Католицькі школи у своєму складі мають значну частину дітей різних конфесій, в тому числі нехристиянських чи без конкретного віросповідання. Школи більшою чи меншою мірою постійно проводять професійні і духовні формації для вчителів, а також працюють з батьками, щоб допомагати їм у вихованні дітей. Політика більшості шкіл у співпраці з вчителями чи учнями на першому місці має заохочення через уміння побачити добрі плоди праці і вказати на них. Якщо існують труднощі, то намагаються добре обдумувати й обговорювати, як їх виправляти.

Цікавим є підхід Угорщини до освіти і виховання своїх дітей. У цій країні немає приватних шкіл, але є католицькі школи, які на повному державному утриманні, у яких священик входить у склад персоналу. Уряд Угорщини підписав Конкордат з Ватиканом про підтримку католицького шкільництва. Єпископ, якому підпорядковується школа, разом з директором школи і відповідними особами беруть на себе відповідальність за функціонування шкільного життя. Єпископ представляє уряду бюджет школи і контролює видатки. Державних коштів на все бракує, звичайно, і в Угорщині. Коштами на інноваційні методики, технічне оснащення, додаткові видатки для якісного навчального процесу забезпечують меценати. У такий спосіб вони виражають свою громадянську позицію і дбають про майбутнє держави. Директора католицької школи призначає єпископ. Вчителів підбирають за трьома критеріями: практикування християнського життя; професійний досвід;  готовність до інновацій. Від їх священика/пастора має бути рекомендаційний лист, без різниці, до якої конфесії вони належать.

Освітній центр Кеніонгассе, Відень, Австрія:

У Німеччині та Австрії делегація відвідала приватні католицькі школи і школу, яка працює за методикою Монтессорі. Кожен регіон має свою освітню політику, проте спільною для усіх є відповідальність власника, співпраця з відповідними державними і громадськими інституціями, дотримання законодавства. Фінансова підтримка держави становить 70 відсотків коштів, 20 відсотків забезпечує власник і 10 долучаються від батьків. У кожній школі є діти з малозабезпечених сімей і нацменшини. Школи проводять співбесіду з батьками та дітьми перед вступом і підписують контракт з батьками про дотримання правил і повагу до цінностей, якими живе школа. Єпископ є засновником і власником католицької школи і вибудовує свою систему підтримки і контролю, яка сприяє розвитку і функціонуванню школи.

Франція підписує контракт з приватною школою і обумовлює усі питання співпраці і взаємної відповідальності за навчальний процес. У таких школах державне фінансування передбачає виплату зарплати вчителям, а всі інші видатки школа залучає через фінансування власників, батьків і меценатів. Проте є приватні школи, які не підписують контракт і не одержують державного фінансування задля своєї незалежності. Такі школи дотримуються лише тих мінімальних приписів, яких вимагає закон і мають свободу для своєї діяльності та інновацій. Французькі великі корпорації вважають за доцільне долучатися до освітньої політики і беруть під свою опіку школи, які знаходяться у віддалених районах і мають у своєму складі багато представників нацменшин і дітей з малозабезпечених та неблагонадійних сімей.

Школа св. Марії, Париж, Франція:

Функціонування французьких приватних католицьких шкіл обумовлює Церква, а також є школи засновані монашими згромадженнями, які забезпечують навчальний процес і співпрацюють з державними органами.

Знайомство з європейськими школами дає можливість стверджувати, що підтримка приватної освіти є актуальною для України. Співпраця між Церквою і державою у питанні виховання та освіти може дати добрі плоди, тому не потрібно ігнорувати її. Українське суспільство має потенціал розвивати освітню систему і зробити її якіснішою і сучаснішою. Саме приватні школи зможуть прискорити цей процес, так як вони більш гнучкі і незалежні. Конфесійні школи допоможуть державі формувати суспільство відповідальних і високоморальних людей, які дбають як про своїх дітей, так і про державу загалом.

Новий український освітній закон, який випрацюваний і вистражданий протягом багатьох років, дає можливість нам вибудовувати нову, більш якісну систему освіти і виховання. Великі сподівання на тих, хто долучатиметься до практичних змін, щоб не спотворити сам задум, а використовувати усі можливості, при яких школа стає важливим місцем для зростання дитини. Європейці все більше звертають увагу на духовно-моральне виховання і залучення Церкви у навчально-виховний процес. Церква хоч і відділена від держави, але це не заважає співпраці у важливих суспільних питаннях. І це є хорошим прикладом для нас, щоб відійти від радянських стереотипів «опіуму для народу» і шукати шляхів підняти гідність людини і її роль у суспільстві.

Повідомила пані Оксана Сенчук.

Гендерна ідеологія – сучасна небезпека. Синод єпископів УГКЦ

Послання Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ стосовно небезпеки гендерної ідеології

Дорогі у Христі!

1. У ХХ ст. український народ потерпів від безбожного радянського режиму, який намагався силою відірвати людей від коріння віри і накинути їм атеїстичний світогляд, видаючи його за єдиний «науковий», що заперечував свободу совісті людської особи та позбавляв її права на вільне сповідування своїх релігійних переконань. На початку ХХІ ст. світ постає перед схожими викликами,

Читати далі Гендерна ідеологія – сучасна небезпека. Синод єпископів УГКЦ

«Пострадянської України більше не існує…» – Глава УГКЦ

«Ніколи не буде так, як раніше». Ці слова Блаженнішого Любомира, сказані в Києві в листопаді минулого року, коли розпочалися студентські протести, дуже глибокі і значущі. Читати далі «Пострадянської України більше не існує…» – Глава УГКЦ