Зустріч голів єпархіальних комісій у справах освіти та виховання

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook

13 грудня 2017 р. на зустрічі Голів у Патріаршому домі, що у Львові, Голови комісій з Львівської, Тернопільсько-Зборівської  архиєпархій, Коломийської, Бучацької, Стрийської, Самбірсько-Дрогобицької, Сокальсько-Жовківської єпархій ділились досвідом напрацювання за 2017 рік. Читати далі Зустріч голів єпархіальних комісій у справах освіти та виховання

Блаженніший Святослав передав католицьким школам різдвяний дарунок

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook

Напередодні дня св. Миколая Його Блаженство передав для двадцяти католицьких закладів дошкільної та загальної середньої освіти різдвяний дарунок – книгу «КОЛЯДКИ І ЩЕДРІВКИ. Експедиційні записи Марії Пилипчак». Дарунки були передані на зустрічі Голів єпархіальних комісій у справах освіти та виховання,  яка відбулась 13 грудня 2017 року Божого у Патріаршому Домі у Львові. Книга видана за сприяння Блаженнішого  Святослава та містить сто п’ятдесят автентичних колядок і щедрівок з нотами, які були записані у багатолітніх експедиціях автора .

 

 

 

Ціннісні духовні орієнтири в освіті та вихованні

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook

15 листопада 2017 р. у Хмельницькому відбулося виїзне засідання Громадської ради по співпраці з Церквами та релігійними організаціями при МОН України. Читати далі Ціннісні духовні орієнтири в освіті та вихованні

У Патріаршому Домі у Львові відбулась зустріч директорів закладів освіти УГКЦ

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook

15.11.2017 р. у Патріаршому Домі, що у Львові, відбулася зустріч директорів закладів освіти УГКЦ, яку організувала Комісія у справах освіти та виховання УГКЦ. Проводила цю зустріч Голова Комісії с. Христофора Буштин, СНДМ. Читати далі У Патріаршому Домі у Львові відбулась зустріч директорів закладів освіти УГКЦ

90-та Генеральна Асамблея Комітету Католицької освіти Європи у Словенії

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook
У Любляні, Словенія, цими днями 3-4 листопада проходить 90-та Генеральна Асамблея Комітету Католицької освіти Європи.
Від України в Асамблеї бере участь с.Христофора Буштин, СНДМ, Голова Комісії у справах освіти та виховання УГКЦ.

Читати далі 90-та Генеральна Асамблея Комітету Католицької освіти Європи у Словенії

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ І ЗАКОННИХ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИЗГІДНО ІЗ НОВИМ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»№ 2145-VIII від 05.09.2017 р.

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook

28 вересня 2017 року набув чинності Закон України «Про освіту». Основними засадами державної політики у сфері освіти та принципів освітньої діяльності є різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та релігійних питань (стаття 6).

Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу (стаття 55).

Батьки та законні представники здобувачів освіти мають право бути залученими до розробки індивідуальної програми розвитку – документа, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання (стаття 1).

Крім того батьки та законні представники здобувачів освіти мають право звертатися до закладів освіти з метою творення інклюзивних та/або спеціальних груп і класів для навчання осіб з особливими освітніми потребами. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним навчальним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини (стаття 20). Батьки можуть створювати органи батьківського самоврядування у закладі освіти (стаття 28).

Батьки та законні представникимають право захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти; звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти; обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти; брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти; завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь дитини у них; брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання власних дітей (дітей, законними представниками яких вони є та результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності (стаття 55).

Новелою нового Закону України «Про освіту» є запровадження принципу «гроші за учнем». Державне фінансування шкільного навчання здійснюватиметься навіть для тих учнів, які навчаються у приватних закладах освіти, в тому числі заснованих релігійними організаціями.

Держава здійснює фінансування здобуття особою загальної середньої освіти у приватному та корпоративному закладі освіти, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів шляхом передачі такому закладу освіти цільового обсягу коштів у розмірі фінансового нормативу (з урахуванням відповідних коригуючих коефіцієнтів) бюджетної забезпеченості одного учня, який здобуває повну загальну середню освіту, та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (ч. 10 стаття 78 набирає чинності з 1 січня 2019 року).

З питанням про запровадження принципу «гроші за учнем» задля розвитку приватних навчальних закладів постійно зверталася Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, зокрема у листі до Президента України у квітні 2013 року.

Держава забезпечує асигнування на освіту в розмірі не менше ніж 7 відсотків валового внутрішнього продукту за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. Фінансування закладів, установ і організацій системи освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Державні та комунальні заклади освіти мають право надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Крім того, засновники відповідних закладів освіти мають право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Держава створює умови для забезпечення фінансування здобуття особами освіти в обсязі, необхідному для досягнення результатів навчання, передбачених стандартами освіти, та виконання закладами освіти державної та комунальної форм власності ліцензійних умов (стаття 78 Закону України «Про освіту»).

Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти в державних і комунальних закладах освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань).

Релігійні організації можуть виступати засновниками закладів освіти. Це право новий Закон надає будь-якій фізичний та/або юридичній особі (стаття 1), яка має необхідну матеріально-технічну та науково-методичну базу, педагогічних та інших працівників (стаття 14). Крім того, державні та комунальні заклади освіти відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський характер. Будь-який приватний заклад освіти має право визначати релігійну спрямованість власної освітньої діяльності (стаття 31). Додаткові вимоги до провадження педагогічної (науково-педагогічної) діяльності у таких закладах освіти визначаються їхніми установчими документами.

Керівництву закладів освіти, педагогічним, науково-педагогічним і науковим працівникам, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою. Однак ця заборона не поширюється на згадані вище приватні заклади освіти, зокрема засновані релігійними організаціями, які визначили релігійну спрямованість власної освітньої діяльності.

Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки здобувачів освіти зобов’язані формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану (ч.3 статті 55).

Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами (ч.2 статті 54).

Згідно із Закономзаклади освіти класифікуються на прибуткові та неприбуткові (стаття 22). Це дозволяє приватним закладам освіти, заснованим зокрема релігійними організаціями, бути звільненими від сплати податку на прибуток і витрачати усі фінансові надходження на розвиток закладу.

Новації стосуються ще й богословської освіти. Одночасно було внесено зміни до Закону України «Про вищу освіту», згідно яких вчена рада вищого навчального закладу отримала право приймати остаточні рішення про визнання документів про вищу освіту, виданих закладами вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, під час зарахування вступників на навчання (п. 141 ч.2 статті 36).

Приватна освіта і католицькі школи в Європейському Союзі

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook

З ініціативи Комісії у справах освіти і виховання УГКЦ, з 15 по 24 жовтня 2017 р. група фахівців відвідала ряд приватних і католицьких шкіл Європи з метою вивчення досвіду їх функціонування. Делегація відвідала приватні школи в Угорщині, Німеччині, Франції та Австрії. Актуальність перейняття досвіду європейської приватної і католицької освіти для України підтверджується нещодавно прийнятим Законом «Про освіту», який відкриває якісно нові можливості для інновацій в українському освітньому просторі.

Питання освіти і виховання є центральним у кожному зрілому суспільстві. Можна думати про економіку десятиліттями, проводити реформи і при цьому тупцювати на одному місці, безпорадно розводячи руками, що більше нічого зробити неможливо. Якщо реформи не передбачають суттєвих змін для гідного життя особи і її ролі в суспільстві, вони не несуть ні змін на краще, ні не створюють умов для розвитку і безпеки держави. Однією з таких ключових точок, з якої починається відродження держави і її розвиток є зосередження уваги, вкладання праці і коштів у питання формування особистості. Зріле суспільство формує ставлення до дитини від її зачаття і супроводжує вихованням та освітою до повноліття. Межі досконалості у цьому немає, але або є бажання розвиватися, а через нього і рух вперед, або ігнорування цього питання задля «більш важливих цілей».

Застосування інноваційних програм на уроках в угорській греко-католицькій школі:

Комісія у справах освіти і виховання УГКЦ організувала групу фахівців для вивчення досвіду функціонування приватних і католицьких шкіл Європи. І це природно, бо саме на Європейський Союз зосереджені наші погляди продовж тривалого часу. Протягом десяти днів, українська делегація відвідала приватні школи в Угорщині, Німеччині, Франції та Австрії. Підхід європейських країн до приватної освіти має одну головну спільну складову: освіта є пріоритетним напрямком уваги державної політики. Фінансування приватних шкіл здійснюється урядами від 70 до 100 відсотків і пояснюється тим, що школа виконує навчально-виховну функцію і формує громадянина, а також перебирає на себе частину обов’язків від держави за функціонування і господарське впорядкування приміщення і пришкільної території.

Освітній центр Марії Монтессорі, Ляйпціг, Німеччина:

На першому місці у житті шкіл є гідність людини. Школи підтримують працю зі складними сім’ями і шкільна програма, яка у собі має значну частку мистецьких напрямків розвитку, допомагає дітям розвиватися і долати труднощі. Католицькі школи у своєму складі мають значну частину дітей різних конфесій, в тому числі нехристиянських чи без конкретного віросповідання. Школи більшою чи меншою мірою постійно проводять професійні і духовні формації для вчителів, а також працюють з батьками, щоб допомагати їм у вихованні дітей. Політика більшості шкіл у співпраці з вчителями чи учнями на першому місці має заохочення через уміння побачити добрі плоди праці і вказати на них. Якщо існують труднощі, то намагаються добре обдумувати й обговорювати, як їх виправляти.

Цікавим є підхід Угорщини до освіти і виховання своїх дітей. У цій країні немає приватних шкіл, але є католицькі школи, які на повному державному утриманні, у яких священик входить у склад персоналу. Уряд Угорщини підписав Конкордат з Ватиканом про підтримку католицького шкільництва. Єпископ, якому підпорядковується школа, разом з директором школи і відповідними особами беруть на себе відповідальність за функціонування шкільного життя. Єпископ представляє уряду бюджет школи і контролює видатки. Державних коштів на все бракує, звичайно, і в Угорщині. Коштами на інноваційні методики, технічне оснащення, додаткові видатки для якісного навчального процесу забезпечують меценати. У такий спосіб вони виражають свою громадянську позицію і дбають про майбутнє держави. Директора католицької школи призначає єпископ. Вчителів підбирають за трьома критеріями: практикування християнського життя; професійний досвід;  готовність до інновацій. Від їх священика/пастора має бути рекомендаційний лист, без різниці, до якої конфесії вони належать.

Освітній центр Кеніонгассе, Відень, Австрія:

У Німеччині та Австрії делегація відвідала приватні католицькі школи і школу, яка працює за методикою Монтессорі. Кожен регіон має свою освітню політику, проте спільною для усіх є відповідальність власника, співпраця з відповідними державними і громадськими інституціями, дотримання законодавства. Фінансова підтримка держави становить 70 відсотків коштів, 20 відсотків забезпечує власник і 10 долучаються від батьків. У кожній школі є діти з малозабезпечених сімей і нацменшини. Школи проводять співбесіду з батьками та дітьми перед вступом і підписують контракт з батьками про дотримання правил і повагу до цінностей, якими живе школа. Єпископ є засновником і власником католицької школи і вибудовує свою систему підтримки і контролю, яка сприяє розвитку і функціонуванню школи.

Франція підписує контракт з приватною школою і обумовлює усі питання співпраці і взаємної відповідальності за навчальний процес. У таких школах державне фінансування передбачає виплату зарплати вчителям, а всі інші видатки школа залучає через фінансування власників, батьків і меценатів. Проте є приватні школи, які не підписують контракт і не одержують державного фінансування задля своєї незалежності. Такі школи дотримуються лише тих мінімальних приписів, яких вимагає закон і мають свободу для своєї діяльності та інновацій. Французькі великі корпорації вважають за доцільне долучатися до освітньої політики і беруть під свою опіку школи, які знаходяться у віддалених районах і мають у своєму складі багато представників нацменшин і дітей з малозабезпечених та неблагонадійних сімей.

Школа св. Марії, Париж, Франція:

Функціонування французьких приватних католицьких шкіл обумовлює Церква, а також є школи засновані монашими згромадженнями, які забезпечують навчальний процес і співпрацюють з державними органами.

Знайомство з європейськими школами дає можливість стверджувати, що підтримка приватної освіти є актуальною для України. Співпраця між Церквою і державою у питанні виховання та освіти може дати добрі плоди, тому не потрібно ігнорувати її. Українське суспільство має потенціал розвивати освітню систему і зробити її якіснішою і сучаснішою. Саме приватні школи зможуть прискорити цей процес, так як вони більш гнучкі і незалежні. Конфесійні школи допоможуть державі формувати суспільство відповідальних і високоморальних людей, які дбають як про своїх дітей, так і про державу загалом.

Новий український освітній закон, який випрацюваний і вистражданий протягом багатьох років, дає можливість нам вибудовувати нову, більш якісну систему освіти і виховання. Великі сподівання на тих, хто долучатиметься до практичних змін, щоб не спотворити сам задум, а використовувати усі можливості, при яких школа стає важливим місцем для зростання дитини. Європейці все більше звертають увагу на духовно-моральне виховання і залучення Церкви у навчально-виховний процес. Церква хоч і відділена від держави, але це не заважає співпраці у важливих суспільних питаннях. І це є хорошим прикладом для нас, щоб відійти від радянських стереотипів «опіуму для народу» і шукати шляхів підняти гідність людини і її роль у суспільстві.

Повідомила пані Оксана Сенчук.

Формаційна зустріч Голів єпархіальних Комісій у справах освіти та виховання у Брюховичах

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook

2-3 жовтня 2017 р. у Реколекційному будинку Згромадженя сестер катехиток святої Анни у Брюховичах відбувся формаційний семінар на тему: “Основні засади духовності педагога”. Читати далі Формаційна зустріч Голів єпархіальних Комісій у справах освіти та виховання у Брюховичах

12 вересня у Слов’янську відбувся семінар для вчителів з основ християнської етики Донеччини

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Facebook

12 вересня 2017 р. у м. Слов’янськ, Донецької області, на запрошення Донецького ОІППО, Оксана Сенчук, секретар Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України та о.Петро Майба, СДБ, заступник Голови Комісії освіти та виховання УГКЦ, мали зустріч із вчителями Донеччини з основ християнської етики.  Читати далі 12 вересня у Слов’янську відбувся семінар для вчителів з основ християнської етики Донеччини